Otopark Çizgileri

Otopark Çizgileri, otoparklarda araçların park yerlerini ve yönlerini belirlemek için kullanılan çizgilerdir. Otopark Çizgileri, otoparkın güvenliği, düzeni, verimliliği ve estetiği için önemlidir. Otopark Çizgileri, farklı renklerde, kalınlıklarda ve şekillerde olabilir. Otopark Çizgileri, otopark çizgileri yönetmeliği ile belirlenen standartlara göre uygulanmalıdır. Otopark Çizgileri, araç park çizgileri ve otopark işaretçileri gibi iki ana kategoriye ayrılabilir.